?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
January 24th, 2006
10:39 pm
[itzik]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
שרעטעלע גליק - מעשׂה אויף ייִדיש
Как я и обещал, я представляю на суд ЛЖюзеров одну из моих сказок. Дальнейшем буду размещать у себя itzik новые сказки (примерно раз в неделю). Если есть ошибки в тексте, то пишете здесь. Давайте будем его переводить, а я буду помогать!

Оригинальный текст:


שרעטעלע גליק

אין דעם כּישוף־װאַלד אַ מאָל איז געװען אַ קלײנינק שרעטעלע גליק. ס׳איז שטילינקערהײט דורכגעגעקראָכן אין די הײַזקעס פֿון זײַנע עלטערע ברידער – די שרעטלעך, און דאָס לעבן פֿון זײ איז געװאָרן נאָך זאָרגלאָזיקער און פֿרײדיקער. דאָס שרעטעלע גליק איז געװען אַזאַ קלײנינקע, אַז ס׳איז מיגלעך געװען ניט באַמערקן אים, נאָר איז שטענדיק פּאָפּאַדיעט דאָרטן, װוּ ס׳האָבן זיך גענײטיקט אין אים. ס׳גלאַװנע, ניט צו פֿאַרמאַכן די טיר פֿאַר אים און ניט אַרױסצוטרײַבן.
אײן מאָל האָט אױסגעבראָכן אַ גרױס געװיטער. ס׳האָבן זיך דערשראָקן די שרעטלעך, ס׳האָבן באַהאַלטן אין זײַנע הײַזקעס, פֿאַרמאַכט די טירן אױף די קליאַמקעס. און אַ שרעטעלע גליק איז געבליבן זיצן זיך אױף דער לאָנקע. ס׳האָט זיך געפּרוּװט אַ קלאַפּ טאָן צו זײַנע ברידער, אָבער האָבן געעפֿנט אים. ס׳האָבן זיך דערשראָקן, װײַל האָבן ניט געגלײבט דעם קלאַפּ אין זײערע טירן. ס׳איז טרױעריק און עלנסט געװאָרן אַ שרעטעלע. עס האָט געװײנט אַלע לאַנגע נעכט. די גאַנצע צײַט האָט זיך געפּרוּװט געפֿינען אַ מקום־מנוחה. און דער שלאַקסרעגן האָט געגאָסן דרײַ טעג און דרײַ נעכט. און אין פֿערטן טאָג דאָס שרעטעלע האָט באַשלאָסן אַהינצוגײן. װוּ ס׳װעט זיך נײטיקן אין אים, צו געפֿינען דעם, װאָס װעט װיסן װי טײַער צו האַלטן אים און געדענקען פֿון אים.
ס׳איז װײַט געגאַנגען אַ שרעטעלע גליק. און סוף־כּל־סוף איז די שטאָט! און אױף די גאַסן פֿון דער שטאָט איז געטומל. די אױטאָס יאָגן אױף די װעגן און די מענטשן לױפֿן אַהין־אַהער. אַהין און אַהער ניט אױפֿהערן!
– דאָ, – האָט אַ טראַכט געטאָן אַ שרעטעלע גליק – דאָ, ס׳נײטיקן זיך אין מיך! װאָס פֿאַר אַלע, די מענטשן, זענען אומגליקלעכע! עס װילט זיך פֿאַרשאַפֿן דעם נחת פֿאַר זײ! פֿאַר אַלע און פֿאַר יעדן!
פּלוצעם, זעט דאָס שרעטעלע, גײט אַ קלײנע זקניטשקע, אַן אײַנגעהױקערטע זקניטשקע מיט די פֿאַרװײנטע אױגן.
– זי איז די סאַמע אומגליקלעכע אױף דער גאַנצער װעלט – האָט געשעפּטשעט אין זיך אַ שרעטעלע און האָט זיך אַ לאָז געטאָן צו איר.
אָבער ס׳האָט ניט באַװיזן דעריאָגן איר. די זקניטשקע האָט זיך געזעצט אין אױטאָבוס, די טיר האָבן רעש פֿאַרמאַכט פֿאַרן סאַמע גליקן. זי האָט זיך געזעמט און געשעפּטשעט אין זיך:
– אַזאַ שיין גליק, אַז כ'האָב באַװיזן זעצן זיך!
ס׳איז אַ ביסל צערודערט געװאָרן אַ שרעטעלע גליק, אַז האָט אים ניט באַמערקט די זקניטשקע. און עס איז געגאַנגען װײַטער זוכן דעם, װאָס נײטיקט זיך אין אים. ס׳זעט, שטייט אַ טרױעריקער בחור.
– און אים, און אים נײטיקט זיך אין מײַן הילף! – האָט אַ טראַכט געטאָן אַ שרעטעלע גליק און האָט זיך אַ לאָז געטאָן צו אים.
אָבער פּלוצעם אַ בחור האָט זיך אָפּגעקערעװעט און האָט דערזען זײַן מײדל. ער האָט גענומען פֿאַר איר האַנט און געזאָגט אין דער זײַט.
– שלום, מײַן גליק!
ס׳איז אַרײַנגעפֿאַלן אין מרה־שחורה אַ שרעטעלע גליק. ס׳גײט פֿאַרבײַ אים אַ גבֿיר מיט אַ טרױער אין די אױגן. דאָס שרעטעלע האָט זיך געלאָזט אָניאָגן אים, נאָר אַ גבֿיר האָט זיך געזעצט אין דעם גרױסאַרטיקן אױטאָ איז אװעקגעפֿאָרן.
ס׳איז פֿאַראומערט געװאָרן אַ שרעטעלע גליק. עס איז געקומען אין פּאַרק און האָט זיך געזעצט אױף אַ בענקעלע. דאָס שרעטעלע האָט אָנגעהױבן קוקן אױף די מענטשן, און אַלע גײען פֿאַרבײַ אים. ס׳גײען די פֿאַרטראַכטע און די פֿאַרמרה־שחורהטע. אױף די פּנימער שפּיגלט זיך אָפּ דאָס אומגליקלעכע לעבן. און זײ קערן זיך אָפּ פֿונעם גליק, ס׳לױפֿן פֿאַרבײַ אים, ניט באַמערקנדיק אים.
דאָס שרעטעלע האָט באַשלאָסן צו קומען צוריק אין דעם כּישוף־װאַלד. און מיט אַ מאָל זעט, לױפֿט אױף דער סטעזשקע דאָס קלײנע װוּנדערלעכע מײדעלע. עס לױפֿט צו צו דעם שרעטעלע און קוקט אױף אים מיט די ברױנע פֿרײַלעכע אױגן
– װער דו ביסט? – האָט בײַ אים געפֿרעגט אַ שרעטעלע גליק.
– איך בין דײַן גליק! כ׳נײטיק זיך אין דיך. – האָט געענטפֿערט דאָס מײדעלע און גענומען פֿאַר די קלײנינקע הענטעלעך פֿון אַ שרעטעלע, און זײ זענען געלאָפֿן װײַטער.

דעם 8טן יאַנואַר פֿון 2006 יאָר
ח׳ טבֿת תשס״ו – 5766 יאָר


Транскрипция:


ШРЭТЭЛЭ ГЛИК

Ин дэм Кишеф-валд амол из гевэн а клэйнинк шрэтэлэ Глик. С’из штилинкерhэйт дурхгекрохн ин ди hайзкес фун зайнэ элтэрэ бридэр – ди шрэтлэх, ун дос лэбн фун зэй из геворн нох зорглозикер ун фрэйдикер. Дос шрэтэлэ Глик из гевэн зэйер клэйнинке, аз с’из миглэх гевэн нит бамэркн им, нор из штендик попадьет дортн, ву с’hобн зих генэйтикт ин им. С’главнэ, нит цу фармахн ди тир фар им ун нит аройсцутрайбн.
Эйн мол hот ойсгеброхн а гройс гевитэр. С’hобн зих дэршрокн ди шрэтлэх, с’hобн баhалтн ин зайнэ hайзкес, фармахт ди тирн аф а клямкес. Ун а шрэтэлэ Глик из геблибн зицн зих аф дэр лонке. Дос шрэтэлэ hот зих гепрувт а клап тон цу зайнэ бридэр, обэр hобн нит геэфнт им. С’hобн зих дэршрокн, вайл hобн нит геглэйбт дэм клап ин зэйерэ тирн. С’из тройерик ун элнст геворн а шрэтэлэ. Эс hот гевэйнт алэ лангэ нэхт. Ди ганце цайт hот зих гепрувт гефинэн а мокем-мэнухэ. Ун дэр шлаксрэгн hот гегосн драй тэг ун драй нэхт. Ун ин фэртн тог дос шрэтэлэ hот башлосн аhинцугейн, ву с’вэт зих нэйтикн ин им, цу гефинэн дэм, вос вэт висн ви тайер цу hалтн им ун гедэйнкен фун им.
С’из вайт гегенген а шрэйтэлэ Глик. Ун софклсоф из ди штот! Ун аф ди гасн фун дэр штот из гетумл. Ди ойтос йогн аф ди вэгн ун ди мэнчн лойфн аhин-аhэр. Аhин ун аhэр нит уфhэрн!
– До, – hот а трахт гетон а шрэйтэлэ Глик – до, с’нэйтикн зих ин мих! Вос фар алэ, ди мэнчн, зэнэн умгликлэхэ! Эс вилт зих фаршафн дэм нахэс фар зэй! Фар алэ ун фар йедн!
Плуцем, зэт дос шрэтэлэ, гейт а клэйне зкейничке, ан айнгеhойкертэ зкейничке мит ди фарвэйнтэ ойгн.
– Зи из ди самэ умгликлэхэ аф дэр ганцер вэлт! – hот гешепчет ин зих а шрэтэлэ Глик ун hот зих а лоз гетон цу ир.
Обэр с’hот нит бавизн дэрйогн ир. Ди зкейничке hот зих гезэцт ин ойтобус, ди тирн hобн раш фармахт фарн самэ Гликн. Зи hот зих гезэци ун гешепчет ин зих:
– Аза шейн глик, аз х’hоб бавизн зэцн зих!
С’из а бисл церудэрт геворн а шрэтэлэ Глик, аз hот им нит бамеркт ди зкейничке. Ун эс из геганген вайтэр зухн дэм, вос нэйтикт зих ин им. С’зэт, штэйт а тройерикэр бохэр.
– Ун им, ун им нэйтикт зих ин майн hилф! – hот а трахт гетон а шрэтэлэ Глик ун hот зих а лоз гетон цу им.
Обэр плуцем а бохэр hот зих опгекерэвэт ун дэрзэн зайн мэйдл. Эр hот генумэн фар ир hант ун hот гезогт ин дэр зайт:
– Шолэм, майн глик!
С’из арайнгефалн ин морэшхойрэ а шрэтэлэ Глик. С’гейт фарбай им а гвир мит а тройер ин ди ойгн. Дос шрэтэлэ hот зих гелозт онйогн им, нор а гвир hот зих гезэцт ин дэм гройсартикн ойто ун из авэкгефорн.
С’из фарумэрт геворн а шрэтэлэ Глик. Эс из гекумэн ин парк ун hот зих гезэцт аф а бэйнкелэ. Дос шрэтэлэ hот онгеhойбн кукн аф ди мэнчн, ун алэ гейен фарбай им. С’гейен ди фартрахтэ ун ди фарморэшхойрэтэ. Аф зэйерэ пэнэмэр шпиглт зих оп дос умгликлэхэ лэбн. Ун зэй керн зих оп фунэм Гликн, с’лойфн фарбай им, нит бамэркндик им.
Дос шрэтэлэ hот башлосн цу кумэн цурик ин дэм Кишэф-валд. Ун митамол зэт, лойфт аф дэр стэжке дос клэйнэ вундэрлэхэ мэйдэлэ. Эс лойфт цу цу дэм шрэтэлэ ун кукт аф им мит ди бройнэ фрэйлэхэ эйгелэх.
– Вэр ду бист? – hот ба им гефрэгт а шрэтэлэ Глик
– Их бин дайн глик! Х’нэйтик зих ин дих. – hот геэнтфэрт дос мэйдэлэ ун генумэн фар ди клэйнинке hэнтэлэх фун а шрэтэлэ, ун зэй зэнэн гелофн вайтэр.

Дэм 8тн януар фун 2006 йор
ח׳ טבֿת תשס״ו – 5766 יאָר

(15 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 24th, 2006 08:47 pm (UTC)
(Link)
Ицик, пока все мои силы брошены на анекдот Симулакрума.
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 25th, 2006 04:53 am (UTC)
(Link)
№1.А шретеле а клейнс.
№2.Дус шретеле глик из гевейн зейер а клейнс.
№3.Зей хубн зих бахалтн ин зейере хайзкес.
№4.Фармахт ди тирн ойф клямкес.
№5.Обер зей хубн им нит геефнт.
№6.Вайл зей хубн нит геглойбт.
№7.Ин дус шретл из геворн тройрик ин ейлнт.
№8.Дус шретл Глик из геганген вайт.
№9.Из а гетимл.
№10.Хот а трахт гетин дус шретл глик.
№11.Зейт дус шретл,аз с'гейт...
№12.Хот гередт ци зих...
№13.Ди тирн хобн раш фармахт фарн саме гликн?
№14.Геземт?
№15.Церидерт из геворн дус шретеле Глик.
№16.Аз ди зкейничке хот им нит вамеркт.
№17.Ин мит а мул зейт ер.
№18.Вер бисти?

[User Picture]
From:itzik
Date:January 25th, 2006 11:04 am (UTC)
(Link)
13. двери которого захлопнулись перед самым Счастьем. - правильно я перевел
14. геземт? - Что вы имели в виду может, гезецт.
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 25th, 2006 01:32 pm (UTC)
(Link)
Я бы перевёл так:"Ди тирн хубн зих цигеклапт мамеш фар фар Гликн."
[User Picture]
From:itzik
Date:January 25th, 2006 02:07 pm (UTC)
(Link)
Спасибо за помощь. Больше ошибок нет, не считая, управления определенного артикля?
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 26th, 2006 03:40 am (UTC)
(Link)
Всегда к вашим услугам. О шибок,вроде,больше нет.
[User Picture]
From:itzik
Date:February 6th, 2006 06:29 pm (UTC)

Просьба:)

(Link)
Ув. Аидише маме! Пожалуйста, зайдите на мою страницу журнала. Там разместил новые тексты - сказки. Проверьте мои ошибки:) Заранее благодарю.
[User Picture]
From:ilya_verhovsky
Date:January 25th, 2006 05:21 am (UTC)
(Link)
Ой-айай!

Сыз зейер шейн. Таке а великанэм данк, Ицикл дер шрайбер! Их хоб а гройсэ ханоэ.

Про приключения в городе всё понял. И финал очень хорош:)
А про первую лесную часть - не очень. Много незнакомых слов.

Ун а самэ шпасик фар мир - их вэсн ништ дох, вос из "а шрэтэлэ":)
[User Picture]
From:laplandian
Date:January 25th, 2006 05:58 am (UTC)
(Link)
Что-то вроде доброго домовой. Домовичок такой.
[User Picture]
From:ilya_verhovsky
Date:January 25th, 2006 06:15 am (UTC)
(Link)
А донкечке.

А "лантух" у Зингера - это злобоватый домовой?
[User Picture]
From:itzik
Date:January 25th, 2006 10:55 am (UTC)
(Link)
Все верно. Согласно моему переводу шретеле - гномик. В словаре Шапиро есть "домовик", хотя в текстах этого слова я не видел.
From:simulacrum420
Date:January 25th, 2006 05:09 pm (UTC)
(Link)
Мне кажется, что шрэйтэлэх - тоже существа локальные и, как я понимаю, навроде домовых; подробнее можно, наверное, у Дымшица прочесть.
[User Picture]
From:laplandian
Date:January 25th, 2006 12:19 pm (UTC)
(Link)
Лантух - это не обязательно домовой, обитает преимущественно в белорусско-литовских краях, и действительно существо непредсказуемое и загадочное, с длинным змеиным языком.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 25th, 2006 11:28 am (UTC)
(Link)
Домовые по домам сидят, а это - леший.
[User Picture]
From:itzik
Date:January 25th, 2006 10:57 am (UTC)
(Link)
Что не понятного в лесной части сказки. Кстати, Кто-нибудь по частям переведет?
Powered by LiveJournal.com