February 18th, 2006

שבת-לייכטער פון פוילן .19- ער יארהונדערט

ש .י . הארענדארף טעאטער קאראוואן

צוליב א גזירה איז אין דעס אמאליקן עםטרייך-אונגארן (מיטן אויםנאס פון גאליציען און בוקאווינע) געווען פטרבאטן צו שפילן יידיש טעאטער .
בשעת א יידיש טעאטער פארשטעלונג אינעסווינער "רינג-טעאטער" אין יאר 1879, איז אויםגעבראכן א שריפה און 22 יידן זיינען אומגעקומען. די דעמאלטיקע יידישע פני פון ווין האט אינטערווענירט ביי דער רעגירונג, אז מזאל פארווערן צו שפילן טעאטער אין "זשארגאן" )אזוי האט מען צו ענער צייט אנגערופן דאם יידישע לשון) און די עםטרייכישע רעגירונג האט גערן דערפילט די בקשה