?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш

April 17th, 2006

April 17th, 2006
12:22 pm
[aidishemame]

[Link]

ישראלדיקע ערפארונג
די אינפליאציע פון א דאלאר איז זעהר גרויס. א מאהל פאר א דאלאר האט מען געקענט כאפן א פסק פון דריי יאהר ,ווי גארנישט. געסטערן אין תל אביב ,האב איך אריינגעכאפט א קללה פון א שנארער

(21 comments | Leave a comment)

Previous Day 2006/04/17
[Archive]
Next Day
Powered by LiveJournal.com