October 12th, 2009

shif

(no subject)Честно говоря, не знаю, переводил ли кто-нибудь киплинговский If на идиш. Мне вот захотелось попробовать.

 
  
  
אויב רואיק בלייבסטו, ווען מ'ווערט צעבראָכן
אויב ביסט קאלטבלוטיק, ווען פארלירט מען קאָפ
אויב ווערסט נישן אָן אמונה און בטחון

ווען גאָר דער בעסטער חבר לאָזט דיך אָפ

אויב ווארטן קענסט געדולדיק און געלאסן,

אויב גייסטו גלייך, כאטש אלע גייען קרום,

אויב אויף א האס דו עטפערסט נישט מיט האסן,

און פאָרט צו גוט זיך האלסט נישט און צו פרום.

 

אויב חלומ'דיק, ווערסט נישט קיין קנעכט ביים חלום,

אויב טרוימענדיק, פעסט שטייסטו אויף דער ערד,

אויב טרעפנדיק נצחון און מפלה,

געדענקסט וואָס די צוויי ליגנערס זענען ווערד.

אויב נעמסט אין חשבון, אז פון דיינע ווערטער

א שווינדלער פלעכט א נעץ פון שווינדלעריי,

אויב זעענדיק דיין לעבנ'ס-ווערק צעשטערטע,

וועסט רואיק אלץ אויפבויען פון דאָס ניי.

 

אויב לייגן קענסטו אויפן טיש אנידער,

דיין גאנץ געווינס – און שטעלן אויף איין שפיל

און אלץ פארשפילן און אנהייבן ווידער,

נישט ווייזנדיק דאָס ביטערע געפיל.

אויב קענסט דיין הארץ און מארך אזוי אנטרייבן,

זיי זאָלן לויפן גאנצע צייט פארויס,

אפילו ווען פון זיי וועט גארנישט בלייבן,

א חוץ דעם ווילן, הייסנדיק: "האלט אויס!"

 

אויב אין המון דו וועסט זיך נישט פארלירן,

אויב אין א פאלאץ בלייבן וועסט דעם פאָלק'ס,

אויב קיינעמ'ס זידלונג קען דיך נישט אָנרירן

אויב הערסט אויס יעדן, אבער קיינעם פאָלגסט.

אויב מיט מינוטן קענסטו מעסטן שעה'ן,

ווייל א סעקונדע ווערסט נישט אָן דערפון,

צו דיר באלאנגט די וועלט מיט די נבראים,

און מער פון דעם – דו ביסט א מענטש, מיין זון!

 


 
 
Collapse )
 
</div>