?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
December 4th, 2007
09:16 pm
[kerbale]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
!אַ ליכטיקן און פריילעכן חנוכה
--
יוסף קערלער


ערב חנוכה


היינט,
ערב חנוכה,
איך זאָג צו זיך אַזוי:
צו ערשט כ'וועל טאָן
די הייליקע עבודה
פון אַ פּראָסטן שבת־גוי –


היינט,
כ'לעש איינציקווייז
די רופנדיקע פייערן
פון רייצנדיקע שטעט,
פון פּלעצער טייערע...


אַ בלאָז –
און ס'לעשן זיך
די פּאַלמען פון פּאַלערמאָ
און מירמל־אויסגעהעפטע שלעסער
אין די קאַנאַלן פון ווענעדיק
זיך פאַרלעשן...


אַ בלאָז –
און ס'גליווערן אין סענאַ־טייך די וועלן,
ס'פאַרזינקט אין פינצטערניש פּאַריז
מיט אַלע אירע רומפולע
בולוואַרן, פּלעצער, דענקמעלער,
באָרדעלן.


אַ בלאָז –
און ס'ווערט פאַרלאָשן "זלאַטאַ פּראַגאַ", –
די קלויז פון אַלטשטאָט
אינעם קרייז פון קלויסטערס גאָטישע,
ס'פאַרשווינדט מאַדרידער פּראַדאָ,
וואָס אָפּדאַרן זאָל צוויי מאָל מיר די האַנט,
אויב כ'וועל אַהינצו קומען, גאָטעניו!


און ביז צום לעצטן פלעמל־טראָפּן,
צוזאַמען מיט מיין דורותדיקן וויי –
כ'לעש אויס דעם גריכישן אַקראָפּאָל,
כ'פאַרלעש דעם רוימער קאָליזיי


און אויך די שטראַליקע רובינען־שטערן, –
כאָטש ס'לאָזן זיך דערביי אַראָפּ די הענט, –
כ'פאַרלעש! און בלאַסער, בלאַסער, בלאַסער ווערן
די נאָענטע, די בלוטיק־רויטע ווענט,


און בלויז די גלעקעלעך וואַלדאַיער
נאָך ערגעצוואו פאַראומערט קלינגען
באַגלייטנדיק דעם לעצטן שייטער־פייער
וואָס ווייסע ווייטקייטן פאַרשלינגען...


און אַלץ!
אַצינד כ'צינד אָן
דאָס ערשטע ליכטל פון די אַכט,
וואָס פאָרכטיק בענטשן
וועל איך היינט פאַרנאַכט.
מאָסקווע 1969


(12 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:_wwwera_
Date:December 5th, 2007 05:07 am (UTC)
(Link)
а катом г-н\г-жа не владеет?
[User Picture]
From:kerbale
Date:December 6th, 2007 04:43 am (UTC)
(Link)
и госпожа умеет, и господин владеет... извините, не знал, что это Вас так сильно покоробит, а тоб конечно "подзакатили" бы!.. спасибо за коммент, тем более что он не в бровь, а в глаз!חג שמח
[User Picture]
From:ilya_verhovsky
Date:December 5th, 2007 10:10 am (UTC)
(Link)
А данк, рэб Берл. Ханука в Москве... 69-й....
А гитн ун лихтикн йомтэв!

п.с. "Ун алц!" - меня учили, что так не говорится, а всегда "Ун шойн, ин шойн". Или это в разговорной речи не говорится, а в литературе, поэзии - наоборот?
[User Picture]
From:kerbale
Date:December 6th, 2007 05:02 am (UTC)
(Link)
טייערער פריינד, אַ האַרציקן דאַנק וואָס איר האָט זיך אָפּגערופן!. איר זענט טאקע גערכט, "און אלץ!" קלינגט אפנים ווי א קאלקע פון רוסיש, אָבער איצט איז שוין ליידער אוממעגלעך זיך נאָכצופרעגן ביים מחבר. צוריקגערעדט פאַרבייטן דאָס אויף דעם טאָג־טעגלעכן "און שוין" וואָלט אוודאי ניט געפּאַסט איבערצוגעבן די טאָטאַלקייט מיט וועלכער דער פּאָעט זאָגט זיך אָפּ ("פאַרלעשט") די אַלע רופנדיקע פייערן, ערטער, שטעט אא"וו. אגב, דאָס בוך "דאָס דעזאַנג צווישן ציין" האָט זייער זאָרגעוודיק צוגעגרייט צום דרוק איינער אַ "זאַיאַדליווער" פּאַרשוין, אַ ניט קיין קליינער נודניק און, לא עלינו, אַ שטאַרק "פּריווירעדליווער" פּוריסט אין היכות סטיל, גראַמאַטיק און אויסלייג (אַליין אַ "פּוילישער" כאָטש לאוו דווקא א מי־יודע וואָס פאר א גרויסער סטיליסט). וועגן דעם ספּעציפישן ענין קען איך ניט זאָגן קיין עדות, אָבער עס לייגט זיך אויפן שכל, אַז ער האָט זיך מן הסתם געטשעפּעט אויך צו דעם "און אַלץ!", אָבער ווייזט אויס האָט דער מחבר מצליח געווען איבערלאָזן דעם אָריגינעלן נוסח.

גם־אתם! אַ ליכטיקן און גליקלעכן חנוכה! י
[User Picture]
From:ilya_verhovsky
Date:December 7th, 2007 07:47 am (UTC)
(Link)
Спасибо, рэб Берл. Холилэ, у меня и в мыслях не было говорить о каких-то ошибках автора. Тем более, что славянские идиомы в идише евреев, живущих в славянских странах - это вполне традиционные вещи. Также как современные ивритизмы в идише израильтян, американизмы у евреев США.
Ун нох а фраге, зайт мир мойхл. Их хоб ништ фарштанен, фарвос айер татэ ун рэб Шике геворн ништ зейер гитн фрайнт? С-ыз гевэн а кригерай?. Аншулдикт нох а мол...
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 6th, 2007 02:48 am (UTC)
(Link)
А шейнем данк ин а фрейлехн ханыке!
[User Picture]
From:kerbale
Date:December 6th, 2007 05:01 am (UTC)
(Link)
טייערער "יידישע מאַמע" – גם־אתם! – אַ פריילעכן חנוכה אייך! עס פרייט מיך זייער וואָס איר האָט זיך אָפּגערופן און וואָס דאָס ליד איז אייך געפעלן. י
[User Picture]
From:zaitvailik
Date:December 7th, 2007 12:25 pm (UTC)

а фрейлехн хоныке всей честной компании!

(Link)
(особенно в пропащей ее части ;) )

сам такой :(

PS
http://www.phonomuseum.at/index2.php?showID=cm_jewishsongs

PPS
плюс маленький сиa-aнистский :) (эфшер ханукальный?) хазунес "на троих" :) :) :) :)

mail.ru -> background -> historical -> hava nagila (1918)
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 7th, 2007 01:54 pm (UTC)

Re: а фрейлехн хоныке всей честной компании!

(Link)
А фрейлехн хОныке,товарищу,"Романия маре". А что это за коллектив на "mail.ru" ? Хор старых сионистов?
[User Picture]
From:zaitvailik
Date:December 7th, 2007 05:56 pm (UTC)

Re: А фрейлехн хОныке,товарищу,"Романия маре".

(Link)
а гит шобэс товарищу пОляку!!!! :) :)

> А что это за коллектив на "mail.ru" ? Хор старых сионистов?

по агентурным данным, типа того :)

три кантора (Кукиста? :) :) :) )

а на фисгармонии (если это она) вроде бы сам Идельсон

записано (еще на wax'e) "на месте" (в Иерусалиме?)

"выдрано" из радиопередачи начала 70х

расследование продолжается ;)

PS

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

а таких пОляков на-ада?
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 8th, 2007 10:24 pm (UTC)

Re: А фрейлехн хОныке,товарищу,"Романия маре".

(Link)
Спасибо. Есть.
[User Picture]
From:ilya_verhovsky
Date:December 12th, 2007 01:12 pm (UTC)

Re: а фрейлехн хоныке всей честной компании!

(Link)
Паше, таирер майнер, шолэйм, зол зай гезинт ун лихтик, ви а Зэйдэ Фрост!:)
А гит йомтэв, рэб арбэйтер:)))).
Паше, их хоб а фраге. Ду хот гешрибт, вос ундзере "штерн фин йидишер театр" ин Голдене Мединэ - зэй шрайбн ди бривелах ойф руссиш. Зуг же мир, вер зенен зей? Давке?
Powered by LiveJournal.com